Противоепидемични мерки

Заповед на директора на СУ "Ген. Владимир Стойчев" във връзка с въведеното извънредно положение зa orpaничаване на разпространението на COVID-19

---

Заповед на директора на СУ "Ген. Владимир Стойчев"  за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки

---