Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ХАНДБАЛ

 Прием за 7ми клас –3 ученици 

Прием за 8ми клас –1 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

Тестове - момчета

1

Ръст (см.)

2

30м.висок старт (сек. Е)

3

Скок дължина (см.)

4

Експертна оценка(2-6)

5

Хвърляне на медицинска топка (м.)

6

Хвърляне на плътна топка (м.)

7

1500м. гладко бягане (мин.)

8

МПК кг/тг

9

Координационно-моторен тест

10

Биологична възраст (0-6)

11

РТР

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.