Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ХАНДБАЛ

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

 

 

 

Тестове

Първи ден - №1, №4, №5, №6, №8, №9 №10, №11

Втори ден - №2, №3, №7

1

 Ръст (см.)

2

 20м.висок старт (сек. Е)

3

 Скок дължина (см.)

4

 Експертна оценка(2-6)

5

 РТР

6

 Разтег-ръст(см.)

7

 Совалка-10х15м. (сек.)

8

 Хвърляне на хандбална топка (м.)

9

 Хвърляне на плътна топка 3 кг.(см.)

10

 Координационно-моторен тест

11

 Биологична категория (0-6)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.