Олимпийско звено - СУ "Ген. Вл. Стойчев"

Съгласно одобрен проект от ММС през 2018 г. в СУ "Ген. Вл.Стойчев" беше изградено Олимпийско звено от 50 /петдесет/ ученици от четири вида олимпийски спортове:
Кану-каяк, гребане, бокс и джудо.

Проведени са два тренировъчни лагера в гребна база "Панчарево" и Спортпалас - Варна.

С осъществения тренировъчен процес и медикаментозно-хранително възстановяване се изпълниха основните цели на проекта - изпълнени тренировъчни програми в условията на лагер.

Развиха се функционалните възможности, усъвършенстваха се техническите и тактическите умения на лагеруващите спортисти.

Проведените лагери бяха подходящи за последващи участия в отговорни състезания от международния и вътрешен спортен календар.

Училището кандидатства с проект и за 2019 година, където участват девет вида спорт и 68 /шестдесет и осем/ ученици.