Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ВОЛЕЙБОЛ

Прием за 6ти клас –5 ученици 

Прием за 7ми клас –2 ученици 

Прием за 8ми клас –5 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове

1

Ръст(см.)

2

РТР

3

30м. висок старт(сек.)

4

Вертикален отскок(см.)

5

Eкспертна оценка(2-6)

6

Координационно-моторен тест

7

Обтег разлика(см.)

8

Скок дължина от място(см.)

9

Наклон напред(см.)

10

Биологична възраст(0-6)

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.