Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ВОЛЕЙБОЛ

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Прием за 6-ти клас –5 ученици

Прием за 7-ми клас –2 ученици

Прием за 8-ми клас –5 ученици

 

 

 

Тестове

Първи ден - №1, №2, №5, №6, №7, №9, №10

Втори ден - №3, №4, №8

1

 Ръст(см.)

2

 РТР

3

 30м. висок старт(сек.)

4

 Вертикален отскок(см.)

5

 Eкспертна оценка(2-6)

6

 Координационно-моторен тест

7

 Обтег-ръст разлика(см.)

8

 Скок дължина от място(см.)

9

 Наклон напред(см.)

10

 Биологична категория(0-6)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.