Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ПЛУВАНЕ

Прием за 6ти клас –3 ученици 

Прием за 7ми клас –3 ученици 

Прием за 8ми клас –1 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

Тестове

1

МПК кг/тг

2

РТР

3

100м. съч. плуване(мин.)

4

Експертна оценка(2-6)

5

Набиране до отказ(бр.)-момчета

6

Лицеви опори(бр.)-момичета

7

Скок дължина от място(см.)

8

Гъвкавост раменен пояс(см.)

9

Наклон напред(см.)

10

Жизнена вместимост(куб.см.)

11

Биологична възраст(0-6)

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.