Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ПЛУВАНЕ

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

 

 

Прием за 6-ти клас –3 ученици

Прием за 7-ми клас – виж свободни места

Прием за 8-ми клас –2 ученици

 

Тестове

Първи ден - №1, №2, №3, №5,№7, №8

Втори ден - №4, №6, №9

1

 100м. съч. плуване(мин.)

2

 РТР

3

 Експертна оценка(2-6)

4

 Гъвкавост раменен пояс(см.)

5

 Наклон напред(см.)

6

 Набиране до отказ(бр.)-момчета

7

 Лицеви опори(бр.)-момичета

8

 Биологична възраст(0-6)

9

 Скок дължина от място(см.)

10

 Интензивност на вниманието

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур