Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

КАНУ-КАЯК

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

  

 

 

Прием за 6-ти клас –5 ученици

Прием за 7-ми клас –1 ученик

Прием за 8-ми клас –2 ученици

 

 

Тестове

Първи ден - №1, №2, №5, №6, №7, №10

Втори ден - №3, №4, №8, №9, №11, №12

1

 Ръст(см.)

2

 Разтег-ръст разлика(см.)

3

 800м.гладко бягане(мин.)

4

 60м.висок старт(сек.)

5

 Експертна оценка(2-6)

6

 РТР

7

 Моторен тест

8

 Теглене щанга 20кг. за 30сек. (брой)

9

 Повдигане трупа тилен лег

10

 Биологична категория(0-6)

11

 Набиране(бр.)

12

 Лицеви опори(бр.)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.