Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

КАНУ-КАЯК

Прием за 6ти клас –4 ученици 

Прием за 7ми клас –5 ученици 

Прием за 8ми клас –3 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове

1

Ръст(см.)

2

МПК кг/тг

3

800м.гладко бягане(мин.)

4

Експертна оценка(2-6)

5

Разтег разлика(см.)

6

60м.висок старт(сек.)

7

Моторен тест

8

Теглене щанга 20кг. за 30сек. брой

9

Биологична възраст(0-6)

10

Повдигане трупа тилен лег

11

РТР

12

Набиране(бр.)

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.