ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2022/23г. 

 

Държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" – град София

Утвърден държавен прием учебна 2022/2023 г.

 

І. Условия за кандидатстване:
На основание Наредба № 1/30.08.2016г./изм. и доп. в сила от 01.09.2019г./ на ММС и Заповед №РД-09-245/01.04.2022г. на ММС.
Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
Полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
Ученикът има право да кандидатства по един или два вида спорт от застъпените в училището.
За 6-ти клас - 2 /две/ паралелки с 58 ученици.
За 7-ми клас - 1 /една/ паралелка с 29 ученици.
За 8-ми клас - 1 /една/ паралелка с 29 ученици.
ІІ. Документи:
⦁ Заявление по образец, подписано от кандидат и родител/настойник с пълномощно. Публикувано на сайта на училището и на място в училище.
⦁ Заявление за желаната професия за VIII клас. Публикувано на сайта на училището или на място в у-ще.
⦁ Копие на ученическа книжка /не на ученическа лична карта/, подписано от родител или служебна бележка в кой клас е кандидатът.
⦁ Медицинско свидетелство с ЕКГ (на бланка за медицинско за работа).
⦁ Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт. Организирано и на място в училището.
⦁ Оригинал на акт за раждане. За справка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Представя се оригинал на бележник /ученическа книжка/.
ІІІ. Срокове за подаване на документи:
Іви тур – 15,16,17,20.06.2022г. от 830ч. до 1500ч. в училището или попълнени, подписани и сканирани на ел. п-ща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ІІри тур – 03,04,05.08.2022г. 830ч. до 1500ч. в училището от или попълнени, подписани и сканирани на ел. п-ща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ІV. Срокове за провеждане на изпити:
Іви тур – 21,22,23,24.06.2022г. /по график/.
ІІри тур – 10,11,12.08.2022г. /по график/.
V. Класиране: Извършва се по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете по заявения вид спорт.
VІ. Записване на новоприетите /за записване се представя оригинал на документ за завършен 7 клас или удостоверение за преместване/:
Іви тур – 29.06.- 05.07.2022г. в училището от 830ч. до 1500ч.
ІІри тур –17-23.08.2022г. в училището от 830ч. до 1500ч.
На посочените дати по спортове на първи и втори тур, ще се осъществи и попълване на свободни места за 7,8,9,10 клас.
Начало на учебната година – 01.09.2022 г.

 

 

 ПРИЕМ - ДОКУМЕНТИ 

 

Графици за приемни изпити 1-ви и 2-ри тур 2022/23г

Изтегли

Незаети и свободни места за 2 тур-2022/23г

Изтегли

Заявление и Декларация за Приемен изпит в СУ"Ген.Владимир Стойчев"   

Изтегли

Заявление за избор на професия 

Изтегли

 
Заповед и тестове за прием 

Изтегли

Тестове за прием на ученици в спортните училища

Изтегли

Декларация прием за първа година

Изтегли

Заявление и Декларация за Преместване

 

Изтегли