ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2024/25г.  

Държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" – град София

 

На основание Наредба № 1/30.08.2016г. на ММС