ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2023/24г.  

Държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" – град София

 

На основание Наредба № 1/30.08.2016г. на ММС

 

 

 

ПРИЕМ - ДОКУМЕНТИ

 

 

Заявление за записване

 

 Декларация за приравнителни изпити

Заявление и декларация за прием

Заявление за избор на професия

Заповед тестове за прием в СУ

Тестове за прием на ученици в спортните училища