Прием учебна 2021/2022 г.   

 

 

 

 ПРИЕМ - ДОКУМЕНТИ 

 

Заявление и Декларация за Прием

Изтегли

   

Заявление за избор на професия

Изтегли

  


Заповед тестове за прием на ученици

 

Изтегли

 

Тестове за прием в спортни училища

 

Изтегли