Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

КАРАТЕ  

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Прием за 6-ти клас –3 ученици

Прием за 7-ми клас –виж свободни места

Прием за 8-ми клас –2 ученици

 

 

Тестове

Първи ден - №4, №6, №7, №8, №9

Втори ден - №1, №2, №3, №5

1

 30м.висок старт(сек.)

2

 Скок дължина от място(см.)

3

 Гладко бягане 3 минути (метри)

4

 Експертна оценка(2-6)

5

 Набиране на висилка(бр.)

6

 Биологична категория(0-6)

7

 Наклон напред(см.)

8

 Интензивност на вниманието 

 9

 РТР

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.