Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

КАРАТЕ  

/ЗА  ПЪРВА  ГОДИНА  В  УЧИЛИЩЕТО/

Прием за 7ми клас –4 ученици

Прием за 8ми клас –3 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

Към документите за спорт, по които се осъществява прием за първа година, се попълва декларация от родител, че кандидатът ще бъде записан при минимум три приети ученици спорт „Карате“.

 ИзтеглиИзтегли

 

 

 

Тестове

1

30м.висок старт(сек.)

2

Скок дължина от място(см.)

3

800м.гладко бягане(мин.)

4

Експертна оценка(2-6)

5

Набиране(бр.)

6

Биологична възраст(0-6)

7

Наклон напред(см.)

8

Интензивност на вниманието

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.