Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

САМБО

Прием за 6ти клас –3 ученици 

Прием за 7ми клас –2 ученици 

Прием за 8ми клас –1 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове

1

30м.висок старт(сек.)

2

Скок дължина от място(см.)

3

800м.гладко бягане(мин.)

4

Експертна оценка(2-6)

5

Набиране(бр.)

6

Биологична възраст(0-6)

7

Наклон напред(см.)

8

Интензивност на вниманието

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.