Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

САМБО

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

  

 

 

Тестове

Първи ден - №5, №6, №7, №8, №9

Втори ден - №1, №2, №3, №4

1

 Скок дължина от място(см.)

2

 30м.висок старт(сек.)

3

 800м.гладко бягане(мин.)

4

 Набиране(бр.)

5

 Експертна оценка(2-6)

6

 Биологична категория(0-6)

7

 Наклон напред(см.)

8

 Интензивност на вниманието

9

РТР

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.