Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ГРЕБАНЕ

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ


 

 

 

 

Прием за 6-ти клас –4 ученици

Прием за 7-ми клас –3 ученици

Прием за 8-ми клас –1 ученици

 

 

Тестове

Първи ден - №1, №2, №6, №9, №10, №11, №12

Втори ден - №3, №4, №5, №7, №8

1

 Ръст(см.)

2

 Разтег ръст(см.)

3

 800м. гладко бягане(мин.)

4

 Коремни преси за 30сек(брой)

5

 Лицев лег щанга 30 сек. (брой)

6

 РТР

7

 60м.висок старт(сек.)

8

 Вертикален отскок(см.)

9

 Наклон напред(см.)

10

 Моторен тест

11

 Експертна оценка(2-6)

12

 Биологична категория(0-6)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.