Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ-НОВ СПОРТ В У-ЩЕ

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

 

 

 

Тестове

Първи ден - №3, №5, №6, №8

Втори ден - №1, №2, №4, №7

1

 30м.висок старт(сек.)

2

 Скок дължина от място(см.)

3

 Експертна оценка(2-6)

4

Лицеви опори (бр.)-момчета Коремни преси (брой за 30 сек.)-момичета

5

Интензивност на вниманието

6

Биологична категория(0-6)

7

Вертикален отскок (см.)

8

Наклон напред(см.)

9

 

10

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към документите за спорт, по които се осъществява прием за първа година, се попълва декларация от родител, че кандидатът ще бъде записан при минимум трима приети ученици спорт „Вдигане на тежести“.

Декларацията можете да изтеглите тук:  

 

Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.