Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

БОРБА

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

 

 

 

Прием за 6-ти клас –3 ученици класически стил и 4 ученици свободен стил

Прием за 7-ми клас –3 ученици класически стил и 3 ученици свободен стил

Прием за 8-ми клас –1 ученик класически стил и 2 ученици свободен стил

 

 

 

Тестове

Първи ден - №5, №6, №7, №8, №9

Втори ден - №1, №2, №3, №4

1

 Скок дължина от място(см.)

2

 30м.висок старт(сек.)

3

 Набиране(бр.)

4

 800м.гладко бягане(мин.)

5

 Наклон напред(см.)

6

 Интензивност на вниманието

7

 Експертна оценка(2-6)

8

 Биологична категория(0-6)

9

 Разтег-ръст разлика(см.)

10

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.