Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

БОРБА

Прием за 6ти клас –3 ученици класически стил и 3 ученици свободен стил

Прием за 7ми клас –2 ученици класически стил и 2 ученици свободен стил

Прием за 8ми клас –1 ученик класически стил и 1 ученик свободен стил 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове

1

МПК кг/тг

2

Скок дължина от място(см.)

3

800м.гладко бягане(мин.)

4

Експертна оценка(2-6)

5

Набиране(бр.)

6

30м.висок старт(сек.)

7

Биологична възраст(0-6)

8

Наклон напред(см.)

9

Интензивност на вниманието

10

Разтег разлика(см.)

 

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.