Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ЛЕКА АТЛЕТИКА

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

  

 

 

Прием за 6-ти клас –3 ученици

Прием за 7-ми клас –1 ученик

Прием за 8-ми клас –2 ученици

 

 

 

Тестове

Първи ден - № 2, №3, №4, №5, №6, № 8, №9

Втори ден - №1, №7

1

 Скок дължина от място(см.)

2-спринт

60м. висок старт(сек.)

 2-хвърл.

Хвърляне на топка 3 кг(см.)

2-бяг-я

 

600м.(мин.)

3

 Експертна оценка(2-6)

4

 Ръст(см.)

5

 Биологична категория(0-6)

6

 РТР

7

 Лицеви опори (бр.)

8

 Наклон напред(см.)

9

 Интензивност на вниманието

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.