Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ЛЕКА АТЛЕТИКА

Прием за 7ми клас –3 ученици 

Прием за 8ми клас –2 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове

1

Биологична възраст(0-6)

2

30м.летящ старт(сек.)

3

Скок дължина от място(см.)

4

300м.гладко бягане(сек.)

5

Експертна оценка(2-6)

6

Ръст(см.)

7

РТР

8

60м.висок старт(сек.)

9

Вертикален отскок(см.)

10

МПК кг./тг.

11

Наклон напред(см.)

12

Набиране на вис(бр.) –за спринт и хвърл-я -момчета

13

Лицеви опори (бр.) –за хвърляния-момичета

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.