Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

БАСКЕТБОЛ

Прием за 6ти клас –5 ученици

Прием за 7ми клас –5 ученици

Прием за 8ми клас –3 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове

1

Ръст(см.)

2

Бягане 20м. висок старт(сек.)

3

Вертикален отскок(см.)

4

Експертна оценка(2-6)

5

РТР

6

Разтег ръст(см.)

7

Скок дължина от място(см.)

8

Бягане „Совалка”(сек.)

9

МПК кг/тл.

10

Координационно-моторен тест

11

Биологична възраст(0-6)

12

Наклон напред(см.)

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.