Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

БАСКЕТБОЛ

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

  

 

Прием за 6-ти клас –5 ученици

Прием за 7-ми клас –3 ученици

Прием за 8-ми клас –3 ученици


 

 

 

Тестове

Първи ден - №1, №4, №5, № 8а, 8б, 8в, №9, №10, №11, №12, №13

Втори ден - №2, №3, №6, №7

1

 Ръст(см.)

2

 Бягане 20м. висок старт(сек.)

3

 Вертикален отскок от място(см.)

4

 Експертна оценка(2-6)

5

 Разтег – ръст разлика(см.)

6

 Хвърляне на плътна топка напред(м.)

7

 Скок дължина от място(см.)

8

 Бягане „Совалка”-а/112,б/168,в/252м.(сек.)

9

 Гръдна обиколка разлика(см.)

10

 Координационно-моторен тест

11

 Биологична категория(0-6)

12

 Наклон напред(см.)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.