Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

    

 

Прием за 6-ти клас –3 ученици

Прием за 7-ми клас – 1 ученик

Прием за 8-ми клас –виж свободни места

Тестове

Първи ден - №1, №2, №3, №4, №5

Втори ден - №6, №7, №8, №9, №10,

1

 РТИ

2

 Дължина крак (см.)

3

 Биологична категория (0-6)

4

 Съчетание (точки)

5

 Експертна оценка(2-6)

6

 Превъртане въже (сек.)

7

 Коремна мускулатура(сек.)

8

 Махове(гр.)

9

 Координация (сек.)

10

 Равновесие(сек.)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.