Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

 

 Прием за 6ти клас –3 ученици 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

Тестове

1

Коремна мускулатура-10бр.(сек.)

2

Експертна оценка(2-6)

3

Ръст(см.)

4

РТИ

5

% мастна тъкан

6

1-во съчетание (13,00-19,00)

7

2-ро съчетание (13,00-19,00)

8

Дължина крак (см.)

9

Биологична възраст (0-6)

10

Равновесие на пръсти (сек.)

 

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.