ОБЯВИ

АКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободно работно място, както следва:

1. Технически секретар - учебна дейност.
- Брой свободни работни места за длъжността: 1/едно/ на 8 часа.
- Заплата - 760,00 лв.
- Изисквания - Средно образование, добри технически и компютърни умения, работа с Microsoft office, Internet.
- Прием на документи: до 05.03.2020 г. включително, в канцеларията на училището до 16:00 ч.
- Интервю на 06.03.2020 г. /петък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.

---

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободно работно място, както следва:

1. Учител по английски език
- Брой свободни работни места за длъжността: 1/едно/ на 8 часа
- Заплата - 1085,00 лв.
- Изисквания - Висше образование с квалификация "Учител по английски език"
- Прием на документи: до 06.02.2020 г. включително, в канцеларията на училището до 16:00 ч.
- Интервю на 07.02.2020 г. /петък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.

---

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободно работно място, както следва:

1. Учител по английски език
- Брой свободни работни места за длъжността: 1/едно/ на 8 часа
- Заплата - 920,00 лв.
- Изисквания - висше образование с квалификация "Учител по английски език"
- Прием на документи: до 15.10.2019 г. включително, в канцеларията на училището до 16:00 ч.
- Интервю на 17.10.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.

---

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободно работно място, както следва:

1. Учител по изобразително изкуство, технология и предприемачество
- Брой свободни работни места за длъжността: 1/едно/ на 8 часа
- Заплата - 920,00 лв.
- Изисквания - висше образование с квалификация "Учител по изобразително изкуство, технология и предприемачество"
- Прием на документи: до 26.06.2019 г. включително, в канцеларията на училището до 16:00 ч.
- Интервю на 27.06.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.

---

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободни работни места, както следва:

1. Учители по английски език
- Брой свободни работни места за длъжността: 2 /две/ на 8 часа
- Заплата - 920,00 лв.
- Изисквания - висше образование с квалификация "Учител по английски език"
- Прием на документи: до 26.06.2019 г. включително, в канцеларията на училището до 16:00 ч.
- Интервю на 27.06.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.

2. Учител по български език и литература
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 8 часа
- Заплата - 920,00 лв.
- Изисквания - висше образование с квалификация "Учител по български език и литература"
- Прием на документи: до 26.06.2019 г. включително, в канцеларията на училището до 16:00 ч.
- Интервю на 27.06.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.

---

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободни работни места, както следва:

1. Учител по Теория на спортната подготовка, Теория и методика на спортната подготовка, Теория и методика на физическото възпитание
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 8 часа
- Краен срок за подаване на документи: 25.01.2019 г.
- Интервю на 28.01.2019 г. от 10:00 ч.

-----

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободни работни места, както следва:

1. Учител по английски език на 8 часа с основна работна заплата – 760,00 лв.
- Изисквания – висше образование, с квалификация „Учител по английски език“
- Краен срок за подаване на документи: до 03.10.2018 г. вкл. – 16,00 ч. в канцеларията на училището
- Интервю с кандидатите ще се проведе на 04.10.2018 г. /четвъртък/ от 10,00 ч.в сградата на училището

2. Технически секретар по спортни дейности на 8 часа с основна работна заплата – 600,00лв.
- Изисквания – средно образование, с добра компютърна грамотност
- Краен срок за подаване на документи: до 03.10.2018 г. вкл. – 16,00 ч. в канцеларията на училището
- Интервю с кандидатите ще се проведе на 04.10.2018 г. /четвъртък/ от 10,00 ч.в сградата на училището

3. Чистач/хигиенист на 8 часа с основна работна заплата – 510,00 лв.
- Изисквания – основно образование
- Краен срок за подаване на документи: до 03.10.2018 г. вкл. – 16,00 ч. в канцеларията на училището
- Интервю с кандидатите ще се проведе на 04.10.2018 г. /четвъртък/ от 10,00 ч.в сградата на училището

-----

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободни работни места, както следва:

1. Учител по физика и астрономия
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 4 часа /342 часа норматив/
- Краен срок за подаване на документи: 12.09.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 13.09.2018 г. от 10:00 ч.

-----

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободни работни места, както следва:

1. Учител по история
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 8 часа
- Краен срок за подаване на документи: 24.08.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 27.08.2018 г. от 10:00 ч.

2. Учител по английски език
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 8 часа
- Краен срок за подаване на документи: 24.08.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 27.08.2018 г. от 10:00 ч.

-----

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf: ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободни работни места, както следва:

1. Чистач/хигиенист
- Брой свободни работни места за длъжността: 2 /две/ на 8 часа
- Краен срок за подаване на документи: 20.07.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 23.07.2018 г.

2. Работник поддръжка
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 8 часа
- Краен срок за подаване на документи: 20.07.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 23.07.2018 г.

-----

НЕАКТИВНА

Телефон за контакт: 02/8703481

Изтегли файл pdf:  ТУК

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободни работни места, както следва:

1. Учител по математика
- Брой свободни работни места за длъжността: 2 /две/ на 8 часа
- Краен срок за подаване на документи: 25.06.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 26.06.2018 г. от 10:00 ч.

2. Учител по история
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 8 часа
- Краен срок за подаване на документи: 25.06.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 26.06.2018 г. от 10:00 ч.

3. Учител по музика
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 4 часа
- Краен срок за подаване на документи: 25.06.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 26.06.2018 г. от 10:00 ч.

4. Учител по изобразително изкуство и технология и предприемачество
- Брой свободни работни места за длъжността: 1 /едно/ на 4 часа
- Краен срок за подаване на документи: 25.06.2018 г. до 16:00 часа
- Интервю на 26.06.2018 г. от 10:00 ч.

-----

НЕАКТИВНА

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободно работно място от 19.03.2018 г. за длъжността "Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" по психология и логика, етика и право - 378 часа.

Прием на документи

До 14.03.2018 г. вкл. - 16:00 ч. в канцеларията на училището.

Интервю с кандидатите

Ще се проведе на 15.03.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.

-----

НЕАКТИВНА

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободно работно място от 16.04.2018 г. за длъжността "Работник поддръжка" на 8 часа с основна заплата - 510.00 лв.

Изисквания

Средно образование и документ за ел. правоспособност.

Прием на документи

До 05.04.2018 г. вкл. - 16:00 ч. в канцеларията на училището.

Интервю с кандидатите

Ще се проведе на 12.04.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.