ОБЯВИ

 

 

СУ „ Ген. Владимир Стойчев“ – София обявява свободни работни места за:

 

  

  1. СУ „ Ген. Владимир Стойчев“ – София обявява свободно работно място за:

    1. Ръководител направление информационни и комуникац. техн-и – 1 щатна бройка, основна заплата 1800,00 лв.

    Изисквания – висше образование, съгласно Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

    Прием на документи (CV и копие от трудова книжка ) до 14:00 ч на 18.11.2022 г. в канцеларията на училището. Интервюто ще се проведе на 18.11.2022 г. от 14:15 ч.