Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

СПОРТНА АКРОБАТИКА

  Прием за 6-ти клас -1 ученик

 Прием за 7ми клас - 1 ученик 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове

1

Набиране от вис(бр.)

2

Вертикален отскок(см.)

3

Експертна оценка(2-6)

4

Биологична възраст(1 -6)

5

20м.висок старт(сек.)

6

Повдигане крака от вис(бр.)

7

Координационно-моторен тест

8

Наклон напред(см.)

9

РТР

10

800м.гладко бягане(мин.)

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.