Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

СПОРТНА АКРОБАТИКА

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Прием за 6-ти клас -3 ученици

  Прием за 7-ми клас -1 ученик    

 Прием за 8-ми клас - виж свободни места   

 

 

Тестове

Първи ден - №3, №4, №6, №7, №8,№9, №10

Втори ден - №1, №2, №5

1

 Набиране от вис(бр.)

2

 Скок дължина от място(см.)

3

 Експертна оценка(2-6)

4

 Биологична категория(0 -6)

5

 20м.висок старт(сек.)

6

 Задържане на ъглов вис (сек.)

7

 5 кълба, стояща везна (сек.)

8

 Наклон напред(см.)

9

 Мост(см.)

10

 15 бр. обтегнат подскок от място(сек.)

 ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.