Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ФУТБОЛ

Прием за 6ти клас –6 ученици 

Прием за 7ми клас –7 ученици

Прием за 8ми клас –2 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

Тестове

1

30м.висок старт(сек.)

2

800м.гладко бягане(мин.)

3

МПК кг/тг

4

Вертикален отскок(см.)

5

Експертна оценка(2-6)

6

Ръст(см.)

7

РТР

8

Координационно-моторен тест

9

Биологична възраст(0-6)

10

Скок дължина от място(см.)

11

Коремна преса(бр.)

12

Наклон напред(см.)

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.