Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ФУТБОЛ

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

 

 

 

Прием за 6-ти клас –5 ученици

Прием за 7-ми клас –3 ученици

Прием за 8-ми клас – 3 ученици

Тестове

Първи ден - №3, №4, №5, №8, №9, №10

Втори ден - №1, №2, №6, №7

1

 Совалка /2х4х30/(сек.)

2

 Скок дължина от място(см.)

3

 Удари в цел(сек.)

4

 Водене на топка и удар(сек.)

5

 Експертна оценка(2-6)

6

 Спринт 15м.(сек.)

7

 Спринт 30м.(сек.)

8

 Жонглиране (брой)

9

 РТР

10

 Биологична категория (0-6)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.