Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

СПОРТНА СТРЕЛБА

Прием за 6ти клас –3 ученици 

Прием за 7ми клас –3 ученици 

Прием за 8ми клас –2 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове

1

Равновесна устойчивост(сек.)

2

Острота на зрението

3

Конц. на вниманието(сек.)

4

Пистолет(т.)

5

Пушка от упор(т.)

6

Пушка от ръка(т.)

7

Зъдържане гири 1,5кг.

8

600м.гл.бягане момчета(мин.)

9

300м.гл.бягане момичета(мин.)

10

Лицеви опори(бр.)

11

Тремометрия(грешки)

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.