Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

СПОРТНА СТРЕЛБА

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

  

 

Прием за 6-ти клас –нулев прием

Прием за 7-ми клас –виж свободни места

Прием за 8-ми клас –виж свободни места

 

 

 

Тестове

Първи ден - №1, № 2, №3, №6, №9, № 11,№12

Втори ден - №4, №5, №7, №8, №10

1

 Стрелба пистолет/пушка(брой)

2

 Упор пистолет/пушка(брой)

3

 Задържане дишане(сек.)

4

 Задържане лакътна опора(сек.)

5

 Лицеви опори(бр.)

6

 Равновесна дъска(сек.)

7

 Везна/ляв, десен крак(сек.)

8

 Задържане на гири(сек.)

9

 Биологична категория(0 -6)

10

 Коремни(брой)

11

 Експертна оценка(2-6)

12

РТР

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.