Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

СПОРТНА ГИМНАСТИКА

 Прием за 6ти клас –4 ученици 

Прием за 7ми клас –2 ученици 

Прием за 8ми клас –1 ученици

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

Тестове

1

20м.висок старт(сек.)

2

Набиране от вис(бр.)

3

Наклон напред(см.)

4

Експертна оценка(2-6)

5

Ръст(см.)

6

РТР

7

Биологична възраст(0 -6)

8

Визуално запаметяване

9

Скок дължина от място(см.)

10

Повдигане крака от вис(бр.)

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.