Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

СПОРТНА ГИМНАСТИКА

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

 

 

Прием за 6-ти клас –3 ученици

Прием за 7-ми клас –1 ученик

Прием за 8-ми клас –1 ученик

 

Тестове

Първи ден - №2 №6, №7, №8, №9, №10

Втори ден - №1, №3, №4, №5 

1

 Скок дължина от място(см.)

2

 Наклон напред(см.)

3

 Набиране от вис(бр.)

4

 Повдигане крака от вис(бр.)

5

 20м.висок старт(сек.)

6

 Ръст(см.)

7

 РТР

8

 Експертна оценка(2-6)

9

 Биологична категория(0 -6)

10

 Визуално запаметяване(бр.)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.