Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

БОКС

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ
 

 

Прием за 6-ти клас –3 ученици

Прием за 7-ми клас –3 ученици

Прием за 8-ми клас –1 ученик

 

 

 

Тестове 

Първи ден - №4, №5, №7, №8

Втори ден - №1, №2, №3, №6

1

 30м.висок старт(сек.)

2

 2х400м.гладко бягане(мин.)

3

 Лицеви опори до отказ(бр.)

4

 Експертна оценка(2-6)

5

 Биологична категория(0-6)

6

 Скок дължина от място(см.)

7

 2мин. удари на стенна възглавница(брой)

8

 Разтег-ръст(см.)

9

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.