Спортно училище "Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

БОКС

Прием за 6ти клас –3 ученици

Прием за 7ми клас –2 ученици

Прием за 8ми клас –1 ученик

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

 

 

 

Тестове - МОМЧЕТА

1

30м.висок старт(сек.)

2

МПК кг/тг

3

2х400м.гладко бягане(мин.)

4

Лицеви опори до отказ(бр.)

5

Експертна оценка(2-6)

6

Биологична възраст(0-6)

7

Скок дължина от място(см.)

8

2х2 прави удари по стена

9

Разтег(см.)

 

Тестове - МОМИЧЕТА

1

30 м. спринт

2

2х400 м. през 60 сек.

3

Удари възглавница

4

Коремни преси

5

Експертна оценка (2-6)

6

Кофички

7

Скок дължина

 

 

 


  ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.