ДОПИНГОВ КОНТРОЛ

На 28.11.2019 г. за поредна година се проведе лекция на тема "ПРОЦЕДУРА ПО ДОПИНГОВ КОНРОЛ" с учениците в 10 клас, от В. Симова - ЗДСД и Ел. Филипова - гл. учител ПН спорт.

Предстоят лекции с 9 клас на тема: "ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ ОТ WADA", както и запознаване на всички ученици в СУ "Ген. Владимир Стойчев" със забранените методи и субстанции за 2020 г. от учителите по видове спорт.

КЪМ ГАЛЕРИЯ >> ДОПИНГОВ КОНТРОЛ