ПОСТИГНАТИ СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ - м. АВГУСТ 2020г.

Кану- каяк - СК "СПОРТ ЗА ТЕБ ИМЕН" ДИШ

Пловдив 25-30.08.2020г.

 • Памела Иванова - 1 м. /К1 200 м. –дв. мл. в-ст.

 • Сиана Жоевска - 2 м. /К2 200 м. –дв. мл. в-ст.

 • Виктория Асенова - 2 м. /К2 200 м. –дв. мл. в-ст.

 • Весела Иванова – 3 м. /К2 200 м. –дв. мл. в-ст.

 • Ралица Нинова - 3 м. /К1 200 м. –дв. мл. в-ст.

 • Жаклин Костадинова - 2 м. /К2 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Ралица Нинова - 2 м. /К2 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Мартин Нанчев - 2 м. /С1 500 м. –юн. мл. в-ст.

 

 

 • Весела Иванова - 2 м. /К4 500 м. –жени

 • Памела Иванова - 2 м. /К1 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Виктория Асенова - 2 м. /К4 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Ралица Нинова - 2 м. /К4 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Жаклин Костадинова - 2 м. /К4 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Сиана Жоевска - 2 м. /К4 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Жаклин Костадинова - 2 м. /К2 1000 м. –дв. мл. в-ст.

 • Сиана Жоевска - 2 м. /К2 1000 м. –дв. мл. в-ст.

 • Памела Иванова - 2 м. /К1 1000 м. –дв. мл. в-ст.

 • Стивън Манов - 2 м. /К4 1000 м. –юн. мл. в-ст.

 • Светломир Иванов - 2 м. /К4 1000 м. –юн. мл. в-ст.

 • Емилен Унчев - 2 м. /К4 1000 м. –юн. мл. в-ст.

 • Васил Константинов - 3 м. /К1 200 м. –юн. ст. в-ст.

 • Васил Константинов - 1 м. /К2 200 м. –юн. ст. в-ст.

 • Стивън Манов - 1 м. /К2 200 м. –юн. ст. в-ст.

 • Мартин Нанчев - 1 м. /С1 2000 м. –юн. мл. в-ст.

 • Весела Иванова - 2 м. /К1 200 м. –дв. ст. в-ст.

 • Весела Иванова - 1 м. /К1 2000 м. –дв. ст. в-ст.

 • Памела Иванова - 3 м. /К1 500 м. –дв. ст. в-ст.

 • Камен Райчев - 1 м. /К4 500 м. –юн. мл. в-ст.

 • Стивън Манов - 2 м. /К4 500 м. –юн. мл. в-ст.

 • Емилен Унчев - 2 м. /К4 500 м. –юн. мл. в-ст.

 • Весела Иванова - 1 м. /К2 500 м. –дв. ст. в-ст.

 • Памела Иванова - 1 м. /К2 500 м. –дв. ст. в-ст.

 • Мартин Нанчев - 1 м. /С1 500 м. – момчета

 • Виктор Водиничарски - 2 м. /К4 1000 м. –юн. ст. в-ст.

 • Васил Константинов - 2 м. /К4 1000 м. –юн. ст. в-ст.

 • Стивън Манов - 2 м. /К4 500 м. –юн. ст. в-ст.

 • Камен Войнев - 2 м. /К4 500 м. –юн. ст. в-ст.

 • Александър Николов - 2 м. /К4 1000 м. –юн. ст. в-ст.

 • Камен Райчев - 2 м. /К4 500 м. –юн. ст. в-ст.

 • Александър Николов - 2 м. /К4 500 м. –юн. ст. в-ст.

 • Виктор Водиничарски - 3 м. /К1 1000 м. –юн. ст. в-ст.

 • Мартин Нанчев - 1 м. /С1 1000 м. – момчета

 • Памела Иванова - 3 м. /К1 1000 м. –дв. ст. в-ст.

 

Треньор: Красимира Стойчева 

 

Кану- каяк - СК "Кану- каяк - ЦСКА" ДИШ

Пловдив 25-30.08.2020г.

 • Станислава Илиева - 3 м. /К2 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Станислава Илиева - 3 м. /К2 1000 м. –дв. мл. в-ст.

 • Александра Нейкова - 3 м. /К2 500 м. –дв. мл. в-ст.

 • Александра Нейкова - 3 м. /К2 1000 м. –дв. мл. в-ст.

 • Александър Кирилов - 2 м. /К2 200 м. –юн. ст. в-ст.

 • Александър Кирилов - 3 м. /К2 500 м. –юн. ст. в-ст.

 

Треньор: Мариана Монова