"Литературата - посоки и пътища"

Главна категория: ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


Националната програма по интереси даде възможност на нашите ученици от 7 клас, участващи в програмата под наслов -,,Литературата - посоки и пътища" на 3 Ноември да посетят постановката " Народът на Вазов " в народния ни театър. Запленени от безграничните възможности на думите, в една от най - красивите сгради на София, учениците наблюдаваха различно проявление на написаното слово. Словото като игра. Обогатяването и разширяването на кръгозора им е основна цел за програмата.
 

 

  • .
  • .