света на биологията"

Главна категория: ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

 

30.01.2023г. 

Учениците от клуб по интереси “В света на биологията” приготвят здравословна храна по семейни рецепти. Обсъждат качества, калоричност на продуктите и положителното им влияние върху организма. 

 

  • .
  • .

 

 

09.01.2023г. - Учениците от клуб по интереси “В света на биологията” играят обучаваща игра на мултимедията “ веселите кости”, изучават костите на скелета и човешките мускули, чрез модели и макети изучават сърце и кръвоносни съдове в човешкото тяло. 

 

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

 

Отбелязване на 1-ви декември Световен ден в борбата срещу СПИН.
Учениците от Клуб по интереси “В света на биологията” изработиха информационните табла, подготвиха лентички, които поставиха на всички ученици и учители, влизащи в училищната сграда. Беше подготвен и презентиран пред всички учениците в час на класа, информационен материал, съдържащ и подходящи линкове по темата за допълнително ограмотяване.  По темата беше излъчено и радиопредаване по училищната уредба. 

 

  • .
  • .