Oткриване на обновената сграда на училището и общежитието към нея

Посещения: 874

На 29 октомври 2020г. заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов и директорът на Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ Борис Борисов откриха обновената сграда на учебното заведение и общежитието към него. Средствата за реконструкцията са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., чийто бенефициент е Министерството на младежта и спорта. В модернизацията на учебното заведение и общежитието са вложени 910 200 лв. 

 

Ремонтните дейности, извършени в училището, включват цялостна подмяна на отоплителната инсталация в учебната сграда и в единия от двата блока на общежитието, поставени са висок клас панелни радиатори, цирколационна електронна помпа, колектор - водосъбирател/водоразпределител и разширителен съд. Извършен е ремонт на покрива на учебната сграда и на двата блока на общежитието. Създадени са и условия за достъп до сградата на общежитието на хора с увреждания. 

Проектът е насочен към подобряване на образователната инфраструктура, която има едновременно регионална и национална стойност. Освен значението си за областта, спортното училище е неразделна част от националната система на физическото възпитание и спорта в България.  Нашето училище е основно звено за подготовка на елитни спортисти и подобряването на условията ще допринесе за създаване на привлекателна и безопасна среда за развитие на таланта на най-добрите състезатели в страната. 
    „Идеята на тази инвестиция е държавните спортни училища да станат по-привлекателни и с по-добри условия за спорт, за да може все повече деца да намират своето място тук, а това да се отрази на спортните постижения след години“, коментира зам.-министър Андонов

 

 >>>>ГАЛЕРИЯ - ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ