Kонкурс организиран от фирма Екологика - Going Green

Посещения: 399

 

 

В конкурс организиран от фирма Екологика-Going Green ,взеха участие два отбора от нашето училище.Това са отборите на Ангел Николов и Божидар Ночев от 8а клас и отборът на Иван Ачкаканов, Александър Бонев и Жулиета Бонева от 9г клас.

Целта на конкурса :

Да предизвика интереса на  учениците, към проблемите на околната среда и да  ги насърчи да разкажат екологични истории чрез кратки филми, направени с мобилни телефони.

Конкурсът повишава екологичната грамотност в класните стаи, за да се разбере по-добре какви теми и идеи  вълнуват учениците. Като участници те   трябваше да проявят креативност и демонстрират задълбочени познания за околната среда.

https://going-green.eu/competitions/2022-mobile-film-competition/#for-competition-desktop

 

 

Отбор: "Ангел и Божидар"

Качеството на атмосферния въздух в София (3) - YouTube

АНГЕЛ НИКОЛОВ

Училище: СУ "Ген. Владимир Стойчев"

Град: София

Темата на филма: Мръсният въздух в София

Категория: Градската среда и остатъците от нашия живот в нея

Представяне на филма: В този филм ще разгледаме лошото качество на въздуха в София и как може да се справим или поне да намалим неговото замърсяване.

Какво искате да постигнете: Искаме населението на столицата ни да види колко вреден е всъщност въздухът и какво причинява на хората в града.

 

Отбор: "Ванко и Приятели" 

Ползи от рециклирането (9) - YouTube

ИВАН АЧКАКАНОВ

Училище: СУ "Ген. Владимир Стойчев"

Град: София

Темата на филма: Разделно събиране на отпадъци

Категория: Градската среда и остатъците от нашия живот в нея

Представяне на филма:   Представяме проблемите с огромното количество отпадъци

Какво искате да постигнете: Да покажем колко много отпадъци оставяме след нас и възможността за тяхното разделно събиране