Проект - "Иновативно училище"

Главна категория: ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

 

Проект „Иновативни училища“ – „Електронна библиотека“

 

От учебната 2022 / 2023 година СУ „Ген. Владимир Стойчев“ има статут на иновативно училище ( Решение №601 на МС от 17.08.2023г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, обн. в ДВ. бр. 69 от 26.08.2022г.)

Внедряването на иновативните модели на преподаване и учене в нестандартна образователна среда в учебния процес, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за взаимодействие в условията на целодневна организация на учебния ден и за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене.

Действащата иновация е свързана с обучението на учениците по професията „Помощник-треньор“. Продължителността на иновацията е една година. През учебната 2022/2023 година програмата се реализира с ученици от 11 и 12 клас.

В резултат на реализираното иновативно обучение бяха разработени дигитални учебни ресурси по професионална подготовка, подредени в електронна библиотека, подпомагаща усвояването на ключовите професионални компетентности, свързани с професията „Помощник-треньор“.

 

 

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .