ДОПИНГОВ КОНТРОЛ

На 28.11.2019 г. за поредна година се проведе лекция на тема "ПРОЦЕДУРА ПО ДОПИНГОВ КОНРОЛ" с учениците в 10 клас, от В. Симова - ЗДСД и Ел. Филипова - гл. учител ПН спорт.

Прочети още