Трети конкурс за модели по биология в гр. София, 14 май 2017 г.

На 14 май 2017 година в Националния музей "Земята и хората" бе проведен Трети конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси по биология и здравно образование на тема "Отделянето - основен жизнен процес на биологичните системи". 

Прочети още