Открит урок по биология по новата учебна програма в VІІІ клас, СУ „Ген. Владимир Стойчев“

Използването на дейностния подход, съчетан с интерактивни форми на обучение, вътрепредметни и междупредметни връзки, стратегии за формиране на ценности и партньорски връзки с учениците провокират интерес, креативност и творчество  в учениците!

Прочети още

Трети конкурс за модели по биология в гр. София, 14 май 2017 г.

На 14 май 2017 година в Националния музей "Земята и хората" бе проведен Трети конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси по биология и здравно образование на тема "Отделянето - основен жизнен процес на биологичните системи". 

Прочети още